۵ چیزی که از رویداد دوم فروردین اپل انتظار داریم

۵ چیزی که از رویداد دوم فروردین اپل انتظار داریم

همانطور که می‌دانید شرکت اپل قصد دارد تا در تاریخ ۲۱ مارس برابر با دوم فرودین ماه رویدادی را برگزار کند. این

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.