هواوی P9 انتظار می‌رود که در تاریخ ۱۸ فروردین در لندن معرفی شود

هواوی P9 انتظار می‌رود که در تاریخ ۱۸ فروردین در لندن معرفی شود

پس از شایعات فراوانی که درباره پرچم‌دار هواوی یعنی گوشی‌هوشمند P9 منتشر شد، حال انتظار می‌رود که این دستگاه در بهار سال آینده

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.