اخبار تکنولوژی آمار فروش هفته گذشته بازی‌ها در ژاپن مشخص شد| Dragon Quest VIII جایگاه نخست را در اختیار گرفت

اخبار تکنولوژی آمار فروش هفته گذشته بازی‌ها در ژاپن مشخص شد| Dragon Quest VIII جایگاه نخست را در اختیار گرفت

به‌تازگی آمار پر فروش ترین بازی‌های هفته‌ی گذشته ژاپن مشخص شده است. این آمار متغلق به تاریخ ۲۴ تا ۳۰ اوت می‌باشد. بر اساس این آمار، پر فروش ترین بازی ژاپن در هفته‌ی گذشته عنوان Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King بوده است. برای مشاهده لیست کامل پر فروش ترین بازی‌ها و سخت […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.