بایگانی برای دسته بندی' دیالوگ های عنوان Fallout 4 از مجموع دیالوگ های عناوین Fallout 3 و Skyrim نیز بیشتر خواهند بود' .

اخبار تکنولوژی دیالوگ های عنوان Fallout 4 از مجموع دیالوگ های عناوین Fallout 3 و Skyrim نیز بیشتر خواهند بود

اخبار تکنولوژی دیالوگ های عنوان Fallout 4 از مجموع دیالوگ های عناوین Fallout 3 و Skyrim نیز بیشتر خواهند بود بر اساس اطلاعاتی که توسط کمپانی Bethesda منتشر شده است، مراحل ضبط صدای عنوان Fallout 4 به تازگی به پایان رسیده است. آنها اخیرا اعلام کردند که دیالوگ های عنوان نقش آفرینی Fallout 4 از مجموع دیالوگ های عناوین Fallout 3 و […]