بایگانی برای دسته بندی' تماشاخانه: بازگشایی جعبه Assassin’s Creed Syndicate – Collector’s Edition' .

اخبار تکنولوژی تماشاخانه: بازگشایی جعبه Assassin’s Creed Syndicate – Collector’s Edition

اخبار تکنولوژی تماشاخانه: بازگشایی جعبه Assassin’s Creed Syndicate – Collector’s Edition درود بر شما. در این قسمت از تماشاخانه قرار است که ویدیو از بازگشایی جعبه بازی محبوب Assassin’s Creed Syndicate داشته باشیم. البته این بازی هنوز منتشر نشده است و قرار است در تاریخ ۲۳ اکتبر امسال، مصادف با جمعه ۱ آبان ۱۳۹۴ برای […]