بایگانی برای دسته بندی' تریلر جدید FIFA 16 نشان از تغییرات بخش Career Mode دارد' .

اخبار تکنولوژی تریلر جدید FIFA 16 نشان از تغییرات بخش Career Mode دارد

اخبار تکنولوژی تریلر جدید FIFA 16 نشان از تغییرات بخش Career Mode دارد EA Sports در پاسخ به پیشنهاد های طرفداران سری FIFA؛ وعده داده بود که تغییرات مدنظر  آن ها را در رابطه با بخش Career Mode در FIFA 16 اعمال کند و اکنون با انتشار تریلری، به نظر می‌رسد که سازندگان به وعده های خود عمل […]