غرفه ی خالی از مشتری ایکس باکس در ژاپن

سونی و پلی استیشن تمامی بازار را گرفته اند . فروش بسیار زیادی که به کابوس ردموندی های تبدیل شده است . حتی خود سونی هم نمیداند چرا انقدر فروش دارد! حال در این هیاهو و طوفان جهانی سونی تصور کنید محصولی قصد رقابت و خودنمایی در مرکز طوفان را داشته باشد. پر واضح است […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.