اپل: آیفون ۶ پلاس در مصارف عادی خم نمیشود

به دنبال منتشر شدن ویدئوی خم شدن آیفون ۶ پلاس اپل که میتوان گفت بزرگترین سوژه برای مضحکه ی این شرکت در چند سال اخیر بوده است، اپل دست با انتشار ویدئویی زده که در آن به خبرنگاران اجازه ی بازدید از یکی از آشمایگاه های سری خود در کالیفرنیا را داده است. به گفته […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.