اینبار اپل محاکمه میشود!

اینبار اپل محاکمه میشود! کمتری کسی در دنیای تکنولوژی از دعواهای ما بین سامسونگ و اپل بر سر تکنولوژی هایشان بی خبر است اینبار یک شرکت