تغییر اولویت بندی شبکه های وایرلس در ویندوز ۸

تغییر اولویت بندی شبکه های وایرلس در ویندوز ۸ یکی از تغییرات مهم در ویندوز ۸ برداشته شدن قابلیت مدیریت پروفایل وایرلس بود، برای انجام این کارها امکان نصب نرم افزاری