شایعه: گلکسی نوت ۵ در اوایل ۲۰۱۶ روانه بازار اروپا می شود

شایعه: گلکسی نوت ۵ در اوایل ۲۰۱۶ روانه بازار اروپا می شود اگر به یاد داشته باشید در زمان معرفی گلکسی نوت ۵ اعلام شد که این دستگاه برای اروپا عرضه نمی شود اما cars اتوبیوگرافیبک لینک

شایعه : Galaxy Note5 در اوایل ژانویه سال ۲۰۱۶ راهی بازار اروپا خواهد شد

شایعه : Galaxy Note5 در اوایل ژانویه سال ۲۰۱۶ راهی بازار اروپا خواهد شد به تازگی شایعه شده که Galaxy Note5 در اوایل ژانویه سال ۲۰۱۶ راهی بازار اروپا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تکفارسگوشی نوکیا