چارت نصب نسخه های اندروید؛ شروع ضعیف Marshmallow

چارت نصب نسخه های اندروید؛ شروع ضعیف Marshmallow در سپتامبر آمار نصب اندروید Lollipop(آبنبات چوبی) از ۲۰ درصد عبور کرد و حال با توجه به آخرین گزارش منتشر شده، اندرویدموبایل های جدید