شخص ۱۹ ساله‌ای نوزاد تازه متولد شده‌ی خود را در ازای یک آیفون و موتورسیکلت فروخت: “من نمی‌دانستم این کار غیرقانونی است”

شخص ۱۹ ساله‌ای نوزاد تازه متولد شده‌ی خود را در ازای یک آیفون و موتورسیکلت فروخت: “من نمی‌دانستم این کار غیرقانونی است” متاسفانه این یک داستان ساختگی یا شایعه نیست و حقیقت دارد: یک پدر ۱۹ ساله در چین نوزاد دختر تازه متولد شده‌ی خود را

متوسط درآمد شرکت اپل به ازای هر کارمند این شرکت، دو برابر گوگل است

متوسط درآمد شرکت اپل به ازای هر کارمند این شرکت، دو برابر گوگل است وقتی به اقتصاد نگاهی دوباره بیاندازید، متوجه می‌شوید تغییرات اساسی در آن رخ داده‌اند. زمانی شرکت‌های نفتی و صنعتی در صدر جدول