اخبار تکنولوژی کد‌های بتای بازی Call of Duty: Black Ops lll بر روی Xbox One مشکل دارند

اخبار تکنولوژی کد‌های بتای بازی Call of Duty: Black Ops lll بر روی Xbox One مشکل دارند همانطور که قبلا گفته شده بود که بتای بازی Call of Duty: Black Ops lll تا کمتر از یک روز آینده برای PC و Xbox One منتشر خواهد شد، Activision به قول خود عمل کرد. این بتا در حال […]