اخبار تکنولوژی رکوردی جدید؛ بیش از ۲۰ هزار نفر در انتخاب بازی سال ایران مشارکت کردند

اخبار تکنولوژی رکوردی جدید؛ بیش از ۲۰ هزار نفر در انتخاب بازی سال ایران مشارکت کردند با گذشت کم‌تر از ۵ روز از مسابقه مردمی بهترین بازی سال ایران از نگاه مخاطبان، رکورد مشارکت در این مسابقه شکسته شد. به گزارش دبیرخانه دائمی جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران، تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر در این […]