هو آوی میت ۸ با صفحه نمایش ۶ اینچی و پردازنده کیرین ۹۵۰ رسما معرفی شد

هو آوی میت ۸ با صفحه نمایش ۶ اینچی و پردازنده کیرین ۹۵۰ رسما معرفی شد همانطور که انتظار میرفت ، کمپانی هو آ وی گوشی مبت ۸ را به عنوان پرچمدار این شرکت معرفی کرد.طبق آنچه قبلا cars علم و فناوریبک لینک