واقعیت افزوده Magic Leap

واقعیت افزوده Magic Leap

امروز کمپانی Magic Leap گوشه ای از توانایی های تکنولوژی هدست واقعیت افزوده خودش را در کنفراس خبری WSJD به نمایش گذاشت، و
مشخصات سیستم کامپیوتر

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.