گلکسی اس ۷ و گلکسی اس ۷ اج در تاریخ ۲۱ اسفند در ۶۰ کشور عرضه می‌شود

گلکسی اس ۷ و گلکسی اس ۷ اج در تاریخ ۲۱ اسفند در ۶۰ کشور عرضه می‌شود

روز یکشنبه سامسونگ در طی برگزاری کنفرانس مطبوعاتی خود دو گوشی‌هوشمند گلکسی اس ۷ و گلکسی اس ۷ اج را به عنوان

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.