شایعه: گلکسی اس ۷ در تاریخ ۲ اسفند ماه معرفی می‌شود

شایعه: گلکسی اس ۷ در تاریخ ۲ اسفند ماه معرفی می‌شود

همانطور که می‌دانید تا یک ماه دیگر کنگره جهانی موبایل ۲۰۱۶ برگزار می‌شود، نمایشگاهی که به عنوان مهم‌ترین رویداد موبایل شناخته شده

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.