خانواده اکسپریا Z5 اندروید ۶٫۰ مارشملو را در ژاپن دریافت می‌کنند

خانواده اکسپریا Z5 اندروید ۶٫۰ مارشملو را در ژاپن دریافت می‌کنند

در حال حاضر خانواده اکسپریا Z5 پرچم‌دارهای سونی هستند که در چند نسخه عرضه شده‌اند. اکنون در تکفارس خبر خوبی برای دارندگان اکسپریا Z5

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.