Surface Book برای پیشخرید در دسترس قرار گرفت

Surface Book برای پیشخرید در دسترس قرار گرفت

هم اکنون شما می توانید نسخه ۱TB دستگاه Surface Book را پیشخرید کنید و همانطور که انتظار می رفت این نسخه از
سونی اریکسون

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.