با تصاویر جدید تبلت Galaxy View همراه باشید

با تصاویر جدید تبلت Galaxy View همراه باشید

ماه گذشته سامسونگ اشاره به تبلت جدیدشان Galaxy View کرد که هنوز منتشر نشده است، این معرفی بسیار مختصر بود و سامسونگ
گوشی های جدید

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.