بایگانی برای دسته بندی' aidroid' .

معرفی نرم افزار AIDROID برای اتصال راه دور:

    ممکن است یکی از مواردی که برای شما بسیار ناراحت کننده باشد این موضوع است که شما در محلی گوشی خود را جابگذارید و در همون روز هم دقیقا یک قرار کاری مهم دارید . اینجاست که یکی از اپلیکیشن های به روز به کمک شما می آید و می توانید از راه […]