بایگانی برای دسته بندی' یک دختر خوش شانس کالیفرنیایی، iPhone 6s اش را ۳ روز زودتر از موعد مقرر دریافت کرد' .

اخبار تکنولوژی یک دختر خوش شانس کالیفرنیایی، iPhone 6s اش را ۳ روز زودتر از موعد مقرر دریافت کرد

اخبار تکنولوژی یک دختر خوش شانس کالیفرنیایی، iPhone 6s اش را ۳ روز زودتر از موعد مقرر دریافت کرد قطعا یک آیفون ۶اس روز گلد می تواند یکی از بهترین تصویر هایی باشد که دلتان می خواهد بعد از بیدار شدن ببینید، مخصوصا زمانی که اصلا انتظار آن را تا چند روز دیگر ندارید. حالا […]