یافتن راه‌حل سیاسی برای مسائل منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است

خبرگزاری فارس

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.