پرسپولیس؛ تیم یکی مانده به آخر در جدول نیم فصل دوم!

پارس فوتبال

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.