زمان جلسه هماهنگی و نشست خبری دیدار پرسپولیس و النصرعربستان اعلام شد

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.