رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:پیگیر تامین زمین مناسب برای احداث بیمارستان یکهزار تختخوابی هستیم

ایرنا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.