تیموریان: فقط خدا می تواند فوتبال مرا تمام کند | کاری که با برانکو و ویرا کردیم، با کی روش نکنیم | روزی نوبت به غریبانه رفتن من هم می رسد

پارس فوتبال

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.